Rrjetet sociale me ndikim negativ më së shumti tek adoleshentët

Përdorimi i mediave sociale mund të dëmtojë shëndetin mendor të adoleshentëve, veçanërisht te vajzat, pasi që përdorimi i  tyre lidhet ngushtë me depresionin.

Por një studim i ri argumenton se çështja mund të jetë më komplekse nga sa mendojnë ekspertët. Studiuesit kanë zbuluar se rrjetet sociale mund të dëmtojnë shëndetin mendor të vajzave duke rritur ekspozimin e tyre ndaj ngacmimit dhe duke zvogëluar gjumin e tyre dhe ushtrimet fizike.

“Rezultatet tona sugjerojnë që media sociale në vetvete nuk shkakton dëm, por që përdorimi i shpeshtë mund të prishë aktivitetet që kanë një ndikim pozitiv në shëndetin mendor siç janë gjumi dhe ushtrimi, ndërsa rrit ekspozimin e të rinjve ndaj përmbajtjes së dëmshme, veçanërisht përvojën negative të ngacmimit në internet ”, tha Russell Viner , autor i një studimi mbi shëndetin dhe fëmijët.

Me fjalë të tjera, rrjetet sociale nuk mund të jenë fajtore për çështjet e shëndetit mendor.

Bob Patton, një pedagog në psikologjinë klinike në Universitetin e Surrey, tha që kjo do të thotë që duhet të ndërtojmë strategji që përqendrohen vetëm në zvogëlimin e përdorimit të medieve sociale si një mjet për të përmirësuar mirëqenien ose shëndetin mendor.

“Ndërtimi i strategjive për të rritur rezistencën ndaj sulmit në internet dhe që promovojnë sjellje më të mira të gjumit dhe ushtrimeve mund të jenë ato që janë të nevojshme për të zvogëluar dëmet fizike dhe psikologjike,” tha Patton.

Studiuesit zbuluan se, në të dy gjinitë, përdorimi shumë i shpeshtë i medieve sociale shoqërohet me shqetësime më të mëdha psikologjike.

Sa më shpesh që të rinjtë kontrollojnë rrjetet sociale, aq më i madh është shqetësimi i tyre psikologjik.