Fshati në Kosovë që thuhet se ka shumë ari, planifikohen gërmime

Fshati Slivovë në vendin tonë ka rezultuar të ketë pasuri të mëdha nëntokësore, thuhet në një studim të “Western Tethyan Resources”.

Sipas studimit të fundit, miniera e arit në këtë fshat që gjendet në kilometrin e 7-të në dalje të Prishtinës ka rezultuar të ketë vlerë aktuale të arit rreth 27 milionë dollarë.

Ariana Resources PLC (AIM:AAU) tha se filiali Western Tethyan Resources (WTR) ka përfunduar një vlerësim paraprak ekonomik (PEA) për projektin e arit në Slivovë, në Kosovë, ku ka rezultuar të ketë një vlerë aktuale rreth 27 milionë dollarë amerikanë.

Duke përdorur një ulje prej 8 për qind, ËTR vlerësoi një normë të brendshme kthimi prej 29 për qind me një çmim ari prej 1,835 USD/oz bazuar në kostot kapitale prej 33.4 milionë dollarë amerikanë në fillim dhe 9.4 milionë dollarë në vazhdim.

Prodhimi parashikohet të jetë 13,000 ons ari në vit gjatë një linje miniere shtatëvjeçare, si nëntokësore ashtu edhe të hapura, me ritme rikuperimi midis 92-94.5%.

WTR ka një marrëveshje fitimi me Avrupa Minerals ku mund të fitojë deri në 85% të projektit duke shpenzuar 1.8 milion euro dhe deri në 85% të kostos së një studimi më të detajuar të fizibilitetit.

Një interes neto i atribuar nën fitimin ende nuk është vlerësuar, thuhet në deklaratë.

Kerim Sener, drejtori menaxhues i Ariana-s, tha se: “Ky është një rezultat i shkëlqyer për projektin e arit në Slivova, duke demonstruar potencialin e tij ekonomik dhe duke theksuar mundësitë për të përmirësuar projektin në një afat më të gjatë.

“Potenciali më i gjerë i eksplorimit të zonës së projektit Slivova, në veçanti mundësia për të përcaktuar rënien e mëtejshme të mineralizimit xeheror ekzistues, premton rritje të mëtejshme ekonomike.

“Tani po kërkojmë të përfundojmë punën e mëtejshme për ta demonstruar këtë potencial, nëpërmjet një programi eksplorimi me faza.”

WTR shtoi se kjo punë do të përfshijë një program gërmimi për të përmirësuar eksplorimin në zonat në kufi me zonën e burimeve parësore, duke synuar veçanërisht Dzemailj dhe Valijevishte.

Gjatë pjesës tjetër të vitit 2023, kompania synon të fillojë studimin bazë mjedisor, vlerësimin e ndikimit social dhe të përfundojë planifikimin për një program shpimi.